Lazlar Türk müdür ?

 Lazlar, Kartveli (ქართველი) kökenli bir halktır. Türk değildirler. Anadolu’ya Türkler, 1071 Malazgirt Savaşı ile giriş yapmıştır. Türklerin Anadolu’ya girişinden önce Lazlar, Rumlar, Ermeniler ve Kürtler Anadolu’da yaşayan halklardı.

 Kartveliler: Gürcüler, Svanlar, Megreller ve Lazlar’dır. Gürcüler; ilk başta Lazların, Megrellerin ve Svanların birleşmesiyle oluşan bir halktır. Daha sonraki dönemlerde Lazlar, Megreller ve Svanlar bölünmüştür. Gürcüler ise, bu 3 boyun temsilcileri olarak bugüne kadar gelmişlerdir. Gürcüler kendilerine KARTVELİ derler. “KARTVELİ” Laz, Megrel ve Svanları da kapsayan bir kavramdır. Gürcistan’ın Gürcüce adı ise “SAKARTVELO” (საქართველო) yani Kartvelilerin Ülkesi veya Kartvelilerin Yeri/Toprağı demektir. Çeçenler, Bulgarlar, Pomaklar, Abhazlar, Çerkezler ve Arnavutlar da Türk halklarından değildirler.Osmanlı dönemindeki Lazistan Sancağı bayrağı

Lazca, Gürcistan’ın Acara bölgesinde resmi dildir. Lazlar, Gürcistan’da herhangi bir zorunlu göç veya asimile politikasıyla karşı karşıya kalmamıştır. Megrellerde etnik olarak Lazlara en yakın Kartveli boyudur. Ülkede Megrellere ait idari bölge bile vardır.(Samegrelo-Zemo Svaneti veya Megrelya-Yukarı Svanetya)

Kaynakça

Gürcü Halkının Tarihi – Sandro İberieli

Reklamlar